FAQ Werknemers

Gaat u aan het werk via A&E Personeelsdiensten, dan wilt u natuurlijk precies weten wat u verdient, wat u moet doen als u ziek bent en meer van dat soort praktische zaken. Hieronder geven we alvast antwoord op een aantal vragen die u misschien heeft.

Staat uw vraag hier niet tussen? Onze Recruitment specialisten staan u graag te woord op telefoonnummer 030-6920696. U kunt ons ook een e-mail sturen naar administratie@aene.nl.
Ik heb geen werkbriefjes meer, wat nu?

U kunt nieuwe werkbriefjes ophalen bij onze vestiging in Nieuwegein. Ook kunt u deze hier downloaden en printen.

Wanneer stort A&E mijn loon?

Dit kan wekelijks of 4 wekelijks zijn. Als uw urendeclaratie op maandag vóór 12.00 uur binnen is, verwerken wij deze direct. Uw geld zou daarna binnen 1 a 2 werkdagen op uw rekening bijgeschreven moeten zijn.

Wat moet ik doen als ik ziek ben?

Het kan natuurlijk gebeuren dat u een keer ziek wordt. Het is belangrijk om dit meteen aan ons door te geven. Ook als u beter bent en weer aan het werk gaat horen wij dit graag.

Als u ziek bent, dan geeft u dat voor 9.00 uur ‘s ochtends aan ons door en aan uw contactpersoon bij het bedrijf waar u werkt. U kunt dit bij A&E doen op telefoonnummer 030-69 20 696 als u voor de vestiging Nieuwegein werkt.

Als wij uw ziekmelding ontvangen hebben, melden wij u ziek bij Acture. Zij zorgen voor het uitbetalen van uw ziektegeld. Dit kan ongeveer 4 weken duren. De hoogte van uw ziektegeld is 91% van uw gemiddelde dagloon. De eerste 2 ziektedagen zijn volgens de ABU Cao voor eigen rekening. Dit zijn de zogenaamde wachtdagen.

Als u weer beter bent, is het ook belangrijk om dit ons zo snel mogelijk te laten weten.

Het uitgebreide verzuimregelement vindt u hier.

Wanneer ontvang ik mijn loonspecificatie?

U kunt uw loonstroken direct nadat wij uw urendeclaratie verwerkt hebben terug vinden via ‘mijn A&E’ op deze website. U kunt ons ook vragen uw loonstroken automatisch naar u te e-mailen. Als u geen internetverbinding heeft, kunt u uw loonstroken ophalen bij onze vestiging of vragen of wij ze per post naar u versturen.

Kunnen jullie mijn loonspecificatie toelichten?
Wanneer moet ik de loonheffingskorting toe laten passen?

Iedereen die werkt heeft in principe recht op loonheffingskorting. U geeft dit door middel van het invullen van een ‘model opgaaf gegevens voor de loonheffingen’
Bij het invullen van de opgaaf moet u er rekening mee houden dat u maar bij 1 werkgever tegelijkertijd rekening kan laten houden met de loonheffingskorting. Doorgaans zult u dit doen bij de werkgever waar u het meeste werkt en verdient.

Kijk voor meer informatie op de site van de Belastingdienst.

Bouw ik bij A&E pensioen op?

Ja, wanneer u 26 weken voor 1 uitzendbureau hebt gewerkt, start u met het opbouwen van pensioen via het pensioenfonds Stipp. Voorwaarde is dat u 21 jaar of ouder bent. Uw pensioen neemt u mee als u daarna voor een ander uitzendbureau aan de slag gaat.

Meer informatie vindt u hier en op de site van Stipp: www.stippensioen.nl

Hoe krijg ik nieuwe inloggegevens?

U kunt uw inloggegevens het beste opvragen door een e-mail te sturen naar: administratie@aene.nl.

Waarom varieert mijn netto uurloon?

Dit komt doordat wij verplicht zijn een bruto uurloon met u af te spreken. Wat u daar vervolgens netto van overhoudt is van een aantal factoren afhankelijk en kan zeker bij wisselende uren nogal eens afwijkend zijn. Hoe meer u in een jaar verdient hoe meer belasting en premies u over het algemeen betaalt. Bij iedere verloning zullen wij het percentage belasting en premies aanpassen aan wat u had moeten betalen over het totaal verdiende loon tot op dat moment. Hierdoor kan uw netto loon iets variëren maar voorkomt u vervelende verassingen achteraf.

Hoe werkt het fasesysteem?

Als u via A&E aan het werk gaat valt u onder de ABU CAO. Deze CAO kent een zogenaamd fasesysteem. Elke fase geeft aan welke rechten u heeft als uitzendkracht. Hoe langer u voor een uitzendbureau werkt, hoe meer rechten u opbouwt.
Het fasesysteem kent 3 fasen die uitgaan van het aantal gewerkte weken.
Fase A: 78 weken
Fase B: Maximaal 6 contracten in 4 jaar
Fase C: Onbepaalde tijd
De bij elke fase behorende rechten staan uitgebreid beschreven in de ABU CAO.

U vindt deze hier of  op de site van de ABU: www.abu.nl

Help, ik heb een loonbeslag. Moet A&E hier aan mee werken?

Ja, wij zijn wettelijk verplicht om hier aan mee te werken omdat de deurwaarder anders uw schuld op ons kan verhalen. Waar mogelijk zullen wij wel ons best doen om een regeling te treffen die voor alle partijen werkt.

Onder welke CAO val ik als ik voor jullie werk?

Als uitzendkracht van een bureau dat is aangeloten bij de ABU val je onder de CAO voor uitzendkrachten. Klik hier voor een link om de digitatle CAO in te kijken.