Klachtenregeling

Hoe dien ik een klacht in?
Mocht u van mening zijn, dat u niet correct bent behandeld, dan kunt u dat natuurlijk gewoon zeggen. De meeste klachten worden mondeling opgelost in een goed gesprek. Lukt dat niet? Of wilt u liever de formele weg bewandelen, dan kunt u de klacht (schriftelijk) indienen. Dat kan op één van de volgende manieren:

  • Via een e-mail naar [email protected]
  • Mondeling bij de betreffende Recruitment specialist
  • Schriftelijk ter attentie van de Office manager

Wij verzoeken u de volgende gegevens aan ons te verstrekken over uw klacht:

  • Naam en/of bedrijfsnaam
  • Adres, postcode en woonplaats
  • Telefoonnummer en/of e-mailadres
  • Duidelijke omschrijving van de klacht, inclusief alle relevante feiten en omstandigheden
  • De reden waarom u de klacht indient
  • De naam van de medewerker tegen wie de klacht is gericht

Kan ik mijn klacht anoniem indienen?
Nee, anonieme klachten worden niet in behandeling genomen. We nemen klachten uiterst serieus en willen deze daarom persoonlijk met u afhandelen. Uw identiteit wordt slechts bekend gemaakt, voor zover noodzakelijk, aan personen die op enigerlei wijze betrokken zijn bij de klacht.

Hoe en wanneer wordt mijn klacht afgehandeld?
De Office manager zal uw klacht binnen 5 werkdagen in behandeling nemen en/of contact met u opnemen om de ingediende klacht met u te bespreken. Bij de  inhoudelijke reactie op uw klacht zullen wij aangeven op welke wijze wij uw klacht willen afhandelen. Als dat niet direct kan, zullen wij aangeven binnen welke termijn wij verwachten dat de klacht afgehandeld kan worden.

Voor vragen kunt u contact met ons opnemen.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!