A&E Personeelsdiensten werkt al jaren intensief samen met Gemeenten en UWV om de juiste mens op de juiste plaats te krijgen. Onze samenwerking is gebaseerd op geven en nemen. Door het verenigen van commerciële en maatschappelijke belangen bereiken we hetzelfde doel: uitkeringsgerechtigden aan duurzaam werk helpen.

Speeddaten 2008 - 2015

Vanaf het eerste uur nemen wij deel aan de speeddates die georganiseerd worden door het WerkgeverServicepunt. Het speeddaten gebeurt op het werkplein waar werkzoekenden in de gelegenheid worden gesteld om in korte gesprekken met ons kennis te maken. Een werkzoekende heeft een paar minuten de tijd om zichzelf te profileren. Met interessante kandidaten maken wij een vervolgafspraak voor een uitgebreide intake op onze vestiging. Door aan te sluiten bij deze sessies hebben wij direct toegang tot het (nieuwe) werkzoekendenbestand van het UWV. Hierdoor hebben we zicht op een breed arbeidspotentieel dat per direct beschikbaar is, met zeer recente werkervaring. 

Actieplan jeugdwerkloosheid 2014/2015

In opdracht van de Provincie Utrecht neemt A&E Personeelsdiensten deel aan het actieplan jeugdwerkloosheid om de groei van jeugdwerkloosheid tegen te gaan en waar mogelijk terug te dringen. Op dit moment staan in onze regio ongeveer 3000 jongeren in de leeftijd van 18 tot 27 jaar geregistreerd als werkzoekende. Dit zal naar verwachting alleen nog maar groeien vanwege onder andere de recessie en de grote groepen studenten die afstuderen. Als partner van dit actieplan zien wij het onze taak om samen met onze opdrachtgevers deze jongeren meer kansen te bieden op de arbeidsmarkt. Wegens het succes is het project na 2014 met een jaar verlengd en gaan we er in 2015 ook weer tegenaan!

Door een arbeidsplaats beschikbaar te stellen kunt u als opdrachtgever samen met ons deelnemen aan het actieplan en een maatschappelijke bijdrage leveren. Uiteraard kunnen de arbeidsplaatsen op meerdere manieren worden ingevuld en zijn er instrumenten beschikbaar gesteld. Via onze payrollservice bent u gevrijwaard van alle risico's in verband met ziekte of disfunctioneren en verzorgen wij de subsidies en de contracten. Een arbeidsplaats kunt u melden via jeugdactieplan@aene.nl

Ontsluiting werkzoekendenbestand 2013 - 2014

In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt de arbeidsmarktregio Utrecht Midden samen met commerciële partners, waaronder A&E, om de werkzoekendenbestanden beter inzichtelijk te maken en de dienstverlening aan werkgevers te verbeteren. A&E heeft haar expertise op het gebied van de kwaliteit van CV's, competenties versus arbeidsmogelijkheden en het matchproces gedeeld. Hierdoor kunnen publieke partijen de werkzoekende WWB-ers (bijstand) beter voorlichten en ervoor zorgen dat zij actief benaderd gaan worden door werkgevers en uitzendbureaus. A&E heeft in samenwerking met WIL (Werk en Inkomen Lekstroom) workshops voor WWB-ers georganiseerd om kwalitatief goede CV's  op Werk.nl te zetten.